Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola Lipovec přešla od 1. 1. 2003 pod základní školu. K tomu datu získala Základní škola Lipovec právní subjektivitu.

Naše mateřská škola sídlí v patrové budově s vlastní kuchyní, byla postavena v roce 1975. V roce 2009-2011 prošla budova mateřské školy celkovou rekonstrukcí. Úprav se dočkolo i okolí mateřské školy. Nyní máme vlastní parkoviště.  Bohatstvím naší mateřské školy jsou dvě prosluněné třídy s novým nábytkem a rozlehlá zahrada obklopující celou budovu. Na zahradu byly na podzim roku 2014 nainstalovány nové herní prvky - věž  se skluzavkou, dvojhoupačka  hnízdo, kládová houpačka, sestava trio, kolotoč, pružinová houpadla, domeček na hračky, a altánek. Byly zrenovovány i obě pískoviště. Na jaře 2015 byla dokončena rekonstrukce zahrady úpravou terénu. To vše blízko ke středu vesnice a přesto dál od silnice, takže je zde minimální hluk a prašnost.

Děti do naší mateřské školy jsou přijímány po celý školní rok.

Dny otevřených dveří probíhají průběžně celý rok. Stačí jen zavolat.

Náš ŠVP je vypracován na 4 roky a plně odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zařazujeme různé prvky z programu Začít spolu! - pravidla třídy, ranní kruh, těsná spolupráce s rodinou, apod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE:

 • Žádáme rodiče, aby se seznámili se Školním řádem (viz "Dokumenty").
 • Děti se do mateřské školy přijímají od 6.30 hod. do 8.00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Pokud se rodiče domluví s učitelkou jinak, lze dítě do MŠ přivést podle aktuální potřeby.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předávají dítě osobně učitelce ve třídě!
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění. Zmocnění je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření nikomu učitelka dítě nepředá!
 • Odchod dětí po obědě - od 12.00 do 12.30 hod, odpoledne - od 15.00 do 16.00 nebo dle dohody s rodiči.
 • Do mateřské školy patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu zdraví ostatních dětí!
 • Rodiče jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud  není předem známa, musí tak učinit co nejdříve.
 • Rodiče jsou povinni včas zaplatit úplatu za předškolní vzdělávání (částečné náklady na provoz). Základní částka činí 200,-Kč. /plata se platí společně se stravným na účet školy.
 • I nadále zůstávájí adaptační odpoledne a to vždy v úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.00. Adaptační odpoledne jsou určeny dětem po zápisu, které jsou přijata do MŠ a nastoupí v průběhu nového školního roku.
 • Důležité!!! - všechny osobní věci dítěte prosíme podepište! Děti si do školky mohou nosit pro snadnější adaptaci svoji oblíbenou hračku. Mateřská škola neodpovídá za případné zničení nebo ztrátu. nevhodné jsou hračky zvukové, které ruší v průběhu dne.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v mateřské škole a mohu se i aktivně zúčastnit.