Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravování v MŠ

Vedocí školní jídelny: Jaroslava Marková,kancelář v 1. patře budovy ZŠ

telefon: 516 445 318

Kuchařka: Kateřina Jakubcová

 • Od 1.9.2014 přechází stravovana při ZŠ (spadá sem i MŠ) na nový způsob placení stravného, a to na placení z bankovního účtu. V praxi to znamená, že si zřídíte trvalý příkaz k úhradě na fixní částku (stanoví se dle věku strávníka a je uvedena v těchto pokynech). V případě, že máte víc dětí, jednotlivé částky sečtěte a do zprávy pro příjemce uvedete příjmení a jména dětí, přičtěte i školkovné.
 • První  platbu očekáváme již v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu. Platba musí proběhnout do 20.dne v měsíci, jinak dítě nebude vydána strava. Vyúčtování stravného bude provedeno 2x ročně, a to k 31.1. a k 30.6.. Přeplatky vám budou vráceny na účet, nedoplatky musíte uhradit z vašeho účtu mimořádnou splátkou.
 • Číslo účtu školy: 162936565/0600
 • Výše zálohy MŠ 600,-Kč
 • Veškeré absence musí být nahlášeny den předem nebo daný den do 8.00 hodin na tel. č. 516 445 190, 731 790 173. V případě nemoci si první jídlo můžete odnést v jídlonosiči, další dny se podle zákona odhlašují, protože dítě nemá nárok na dotovanou stravu v době nemoci.
 • Dlle vyhlášky107/2007 se změnily finanční limity pro nákup potravin i zařazení dětí do stravovací skupiny a to podle data narození. Pokud dítě dosáhne v příslušném školním roce 7 roků k 31.8. je zařazeno do vyšší skupiny.
 • Dítě, které v době odpolední svačiny není ve škole, nemá na svačinu nárok!

Cena potravin pro jednotlivé kategorie:

- od 3 do 6 let

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 16,- Kč
 • svačinka 9,- Kč

- 7 roků

 • přesnídávka 9,- Kč
 • oběd 23,- Kč
 • svačinka 9,- Kč

Dítě má podle zákona č. 561/2004 Sb., Školní zákon, i podle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování právo na školní stravování. Zároveň ale jeho zákonný zástupce má povinnost paragraf 5 vyhlášky o školním stravování uhradit stanovenou částku v určeném čase. Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, vedoucí jídelny pošle upomínku zákonným zástupcům.

Pracovní doba vedoucí ŠJ:

PO, ST, PÁ    12:45 - 16:45

ÚT,ČT              7:00 - 11.00