Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, příspěvková organizace, Lipovec 167

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2018/2019:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Lipovci stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zákonný zástupce dítěte je tak povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Toto ustanovení se netýká dětí, které již do mateřské školy docházejí.

Kriteria přijetí k předškolnímu vzdělávání

Bodové hodnocení

Získané body

k předškolnímu vzdělávání se dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, to jsou děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let a s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy Lipovec

10 bodů

 

dále se přednostně přijímají děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy Lipovec, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let

9 bodů

 

děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy Lipovec, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let

8 bodů

 

děti  k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhly věk 5 let a nepatří do spádového obvodu mateřské školy Lipovec

7 bodů

 

děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy Lipovec, které nejpozději k 31.12. dosáhnou věk 3 let 

6 bodů

 

děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věk 3 let k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy Lipovec

2 body

 

děti s celodenní docházkou

+ 1 bod

 

sourozenec v MŠ

+ 1 bod

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d) školského zákona.

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.

 

V případě rovnosti bodů má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele ( zvlášť závažné sociální důvody) nebo se přistoupí k losování.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVEC, příspěvková organizace  okres Blansko, Lipovec 167, 679 15

 

      zslipovec@email.cz                                                                          Telefon:   516445184, 736702426

    ms.lipovec@seznam.cz                                                       Telefon:   516445190, 731790173

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem,

přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

 

 

Registrační číslo přidělené uchazeči          výsledek přijímacího řízení

01                                                                                                   přijat

02                                                                                                   přijat

03                                                                                                   přijat

04                                                                                                   přijat

           05                                                                                                    přijat

06                                                                                                   přijat

07                                                                                                   přijat

           08                                                                                                    přijat

            09                                                                                                    přijat

            10                                                                                                    přijat

            11                                                                                                    přijat

             12                                                                                                    přijat

             13                                                                                                    přijat

             14                                                                                                    přijat